BILLIGA VENTILATIONSFILTER SNABBT OCH ENKELT   |   Vill du beställa en större leverans?   -   Skicka en offertförfrågan!

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för

webbutiken på FILTERPUNKTEN.SE

Uppdaterad 2024-10-03

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Vi har uppdaterat vår personuppgiftspolicy i enlighet med den nya, allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs vår uppdaterade policy, där vi förklarar mer i detalj hur vi behandlar och använder dina personuppgifter på ett säkert sätt.

FILTERPUNKTEN.SE:s personuppgiftspolicy i korthet

Detta policyutdrag beskriver hur Enfil Oy hanterar kunders och potentiella kunders personuppgifter.

• Vi samlar in personuppgifter från dig när du handlar i vår webbutik, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller interagerar med oss på annat sätt.

• De uppgifter som vi samlar in kan vara sådana som du själv uppger i samband med att du handlar i vår webbutik eller deltar i någon av våra kampanjer. Dessutom hanterar vi personuppgifter som lagras i samband med att du använder våra webbtjänster (exempelvis kakor, platsuppgift och IP-adress). Dessa data kan normalt bara kopplas till dig personligen med hjälp av tilläggsuppgifter.

• Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna leverera beställningar, i samband med kundhanteringen samt för att utföra och utveckla våra tjänster. De insamlade uppgifterna hjälper oss att analysera vad våra kunder gillar och förväntar sig.

• Vi hanterar dina personuppgifter när vi erbjuder dig kundservice och skickar dig kundmeddelanden. Dessutom skickar vi elektroniska direktmarknadsföringsneddelanden till dig i den omfattning lagen tillåter, baserat på ditt medgivande eller på det faktum att du är kund hos oss. Genom att hantera dina personuppgifter kan vi rikta in marknadsföringen så att den blir intressant för just dig, exempelvis med hjälp av Facebook-pixlar på våra webbsidor.

• Vi respekterar din personliga integritet i all vår hantering. I möjligaste mån hanterar vi uppgifterna i form av anonymiserade data eller segmentdata. Vi hanterar inga uppgifter som kan kopplas till dig personligen, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla hanteringens syfte.

• Du kan själv påverka hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi upplyser dig om dina rättigheter som registrerad samt om hur du kan använda dig av dem. Du har rätt att återkalla medgivandet att hantera dina personuppgifter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt rätt att korrigera, radera och begränsa uppgifterna och flytta dem till en annan registerhållare. Du har dessutom rätt att neka hanteringen av dina personuppgifter samt rätt att göra en anmälan till dataskyddsmyndigheten.

• Vill du komma i kontakt med oss när det gäller datasäkerhetsfrågor, skicka e-post till adressen info@enfil.fi.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. REGISTRETS ÄGARE

2. KONTAKTPERSON

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

4. MÅSTE MAN UPPGE SINA UPPGIFTER?

5. HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTERNA IN?

6. I VILKET SYFTE SAMLAS MINA PERSONUPPGIFTER IN OCH HANTERAS?

7. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER GÄLLER FÖR HANTERINGEN?

8. TILL VILKA PARTER UPPLÅTER ELLER ÖVERLÄMNAR VI PERSONUPPGIFTER?

9. LÄMNAS MINA UPPGIFTER VIDARE UTANFÖR EU?

10. HUR LÄNGE FÖRVARAS MINA UPPGIFTER?

11. MINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD: HUR KAN JAG PÅVERKA HUR MINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS?

12. RÄTTEN ATT NEKA HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

13. HUR KAN JAG UTKRÄVA MIN RÄTT?

14. HUR OMBESÖRJER VI SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

15. KAKOR

16. ÄNDRINGAR I DETTA POLICYUTLÅTANDE

1. REGISTRETS ÄGARE

Enfil Oy
FO-nummer: 3281182-8
Adress: Vannekatu 1, 37130, Nokia, FINLAND

2. KONTAKTPERSON

Enfil Oy:s datasäkerhetsexpert
E-post: datasäkerhetsbehörig

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi hanterar data samt ändringar inom följande uppgiftskategorier i samband med beställningar i vår webbutik:

3.1 Beställnings- och kundrelaterade uppgifter:

· För- och efternamn
· Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
· Beställningens innehåll samt uppgifter som rör leveransspårning och beställningshistorik
· Reklamationer, returer samt andra typer av kontakter, utskick och åtgärder som sker inom ramen för kundrelationen, medräknat samtalsloggar och sådana aktiviteter i tjänster på sociala media, som kan hänföras till registrets ägare
· Uppgifter som avser användning av Enfil Oy:s övriga tjänster, såsom uppgifter som rör prenumeration på nyhetsbrev eller aktivering av påminnelsetjänsten samt uppgifter som rör deltagande i utlottningar och tävlingar

· Medgivande eller nekande av direktmarknadsföring
· Riktade marknadsföringsåtgärder och användningen av dessa, uppgifter om huruvida du öppnat våra nyhetsbrev

3.2 Automatiskt insamlade uppgifter vid användning av webbplatsen Filterpunkten.se

Utöver de ovannämnda, insamlade personuppgifterna hanterar vi även dina personuppgifter när du besöker våra webbsidor, även om du inte registrerar dig som kund eller loggar in i vår tjänst. När du kommer till Filterpunkten.se, hanterar vi följande uppgifter om dig med hjälp av kakor och andra, motsvarande tekniker:

· Uppgifter om klient och nätverk (t.ex. IP-adress, webbläsare och webbläsarhistorik)
· Besökets tidpunkt och längd
· Vilka länkar och annonser du klickar på och vilka annonser eller vilket annat innehåll du tittat på
· Profilerade data som härleds med hjälp av analys- och spårningstekniker

Personuppgifterna kan även komma att kombineras med uppgifter som samlats in via andra tjänster.

4. MÅSTE MAN UPPGE SINA UPPGIFTER?

När du gör en beställning behöver vi ha dina insamlade personuppgifter för att expediera din beställning. Dessutom baseras hanteringen av vissa personuppgifter, såsom personuppgifter som avser reklamationer och direktmarknadsföringsmedgivanden, på våra lagstadgade ansvarsåtaganden.

Om du undanhåller vissa personuppgifter från oss kan det leda till att vi varken kan leverera din beställning eller ingå ett avtal om försäljning av våra produkter med dig, vi kan med andra ord inte sälja våra produkter till dig.

5. HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTERNA IN?

Vi samlar i första hand in personuppgifter från dig personligen, när du lämnar ifrån dig dessa i samband med att du besöker vår webbutik Filterpunkten.se. Uppgifterna samlas in exempelvis då du fyller i beställningsformuläret. Vi samlar även in personuppgifter i samband med kampanjer och kundtjänstärenden samt då du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller vår påminnelsetjänst.

Utöver detta samlar vi in personuppgifter via de enheter du använder. Detta sker med hjälp av kakor eller andra, motsvarande tekniker.

6. I VILKET SYFTE SAMLAS MINA PERSONUPPGIFTER IN OCH HANTERAS?

6.1 Kundadministration och erbjudande av tjänster

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna vårda, administrera och utveckla kundrelationen. Vi behöver dina personuppgifter för att genomföra våra tjänster, såsom att leverera och fakturera din beställning.
Vi arrangerar utlottningar och tävlingar, för vilka vi behöver hantera dina personuppgifter. Dessutom hanterar vi dina uppgifter för att kunna erbjuda rabatter och förmåner samt för att reda ut reklamationer, felanmälningar och andra typer av störningar.

6.2 Kundkommunikation, marknadsföring och profilering

Vi hanterar personuppgifter även för vår kundkommunikation, till exempel då vi meddelar om att en produkt kommer att dras in samt då vi skickar order- och leveransbekräftelser, alternativt då vi kommunicerar i samband med byten och returer. Vi använder också dina personuppgifter för direktmarknadsföring och annan marknadsföring från Filterpunkten.se, samt för marknads- och kundundersökningar inklusive elektronisk direktmarknadsföring.

I syfte att kunna erbjuda intressant innehåll kan vi rikta vår marknadskommunikation genom att analysera och profilera uppgifterna i vårt register, däribland uppgifter om beställningar och användningen av våra tjänster. Vi utför inget automatiskt beslutsfattande baserat på vare sig profilering eller i övrigt.

6.3 Utveckling av tjänsterna

Vi hanterar också personuppgifter för att analysera och utveckla våra tjänster och vår övriga affärsverksamhet samt för statistiska ändamål.

Dessutom hanterar vi personuppgifter för att förebygga och undersöka eventuellt missbruk.

7. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER GÄLLER FÖR HANTERINGEN?

7.1 Legitimt intresse

Vår rätt att hantera dina personuppgifter baseras delvis på legitimt intresse, som uppkommer genom kundrelationen. Vi hanterar dina uppgifter för att exempelvis kunna erbjuda tjänster, skicka marknadsföringsutskick och sälja våra produkter i den mån det är nödvändigt för genomförandet av dessa åtgärder. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna skapa profiler och skicka marknadsföringsutskick utifrån ett legitimt intresse.

I enlighet med vad dataskyddslagstiftningen och myndighetsanvisningarna föreskriver, har vi bedömt att dina intressen, grundrättigheter eller friheter inte kränks av vårt legitima intresse att hantera dina personuppgifter såsom beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Du kan när som helst åberopa dina rättigheter, som beskrivs närmare under punkt 11, om du vill neka eller begränsa vår hantering av dina personuppgifter.

7.2 Avtal

Vi hanterar även dina personuppgifter för att verkställa det avtal som ingåtts mellan dig och oss samt för att genomföra de åtgärder du begärt innan avtalet ingicks. Ett avtal ingås mellan dig och Filterpunkten.se i samband med att du godkänner våra leveransvillkor och beställer varor i vår webbutik.

7.3 Medgivande

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt medgivande när vi ber om din tillåtelse att skicka elektronisk direktmarknadsföring till dig. Vi hanterar även personuppgifter som insamlats med hjälp av kakor och andra spårningstekniker utifrån ditt medgivande att acceptera kakor.

Du har rätt att återkalla ditt medgivande när det gäller hanteringen av personuppgifter när som helst genom att kontakta den kontaktperson som anges under punkt 2 eller, när det gäller den elektroniska direktmarknadsföringen, via länken i meddelandeutskicken.

7.4 Laglig förpliktelse

Dina personuppgifter hanteras för att vi ska kunna uppfylla våra lagliga förpliktelser, exempelvis när vi hanterar dina uppgifter i enlighet med bokföringsbestämmelserna eller överlämnar uppgifter till myndigheterna.

8. TILL VILKA PARTER UPPLÅTER ELLER ÖVERLÄMNAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi överlämnar personuppgifter i enlighet med vad lagar och bestämmelser tillåter och förpliktigar.

Vi överlämnar personuppgifter till samarbetspartners, såsom t.ex. tillhandahållare av betalningstjänster för att betalningar ska kunna genomföras i vår webbutik.

Vid behov överlämnar vi även personuppgifter till parter som enligt lag har rätt till dessa, såsom maktutövande myndigheter.

Vi överlämnar personuppgifter till tillhandahållare av IT-tjänster för bevarande och hantering enligt våra anvisningar till syften som anges av Enfil Oy och för att läsas av Enfil Oy.

9. LÄMNAS MINA UPPGIFTER VIDARE UTANFÖR EU?

Vi anlitar i första hand tjänsteleverantörer, vars servrar befinner sig inom EU:s gränser. I vår verksamhet använder vi oss dock även av sådana välrenommerade och pålitliga externa tjänsteleverantörer, vars servrar finns utanför EU och där uppgifter i begränsad omfattning även överlämnas utanför EU-/EES-området. När uppgifter förs utanför EU-/EES-området, sker detta enligt EU-U.S. Privacy Shield-förfarandet genom utnyttjandet av EU-kommissionens mallavtalssatser eller andra, lagenliga överföringsmekanismer. Genom bland annat avtal ser vi till att integriteten hos dina uppgifter förblir intakt och att uppgifterna även i övrigt behandlas i enlighet med lagen.

Källa/hänvisning: https://www.mycashflow.fi/tiet... Punkt 6.

10. HUR LÄNGE FÖRVARAS MINA UPPGIFTER?

Vi förvarar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för syftet med hanteringen av personuppgifterna eller för uppfyllandet av våra avtalsåtaganden eller lagstadgade förpliktelser.

· Vi lagrar uppgifter om beställningar samt uppgifter som samlats in i samband med kundserviceärenden i sex (6) år från och med slutet av det kalenderår, då du senast handlade i vår webbutik, gjorde en beställning på någon av våra hemförsäljningsträffar eller var i kontakt med vår kundservice.

· Vi lagrar alla personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra bokföringsförpliktelser i sex (6) år från och med slutet av den redovisningsperiod, då uppgifterna samlades in. Sex års lagringstid gäller även för personuppgifter som tillhör alla vinnare, som deltagit i våra utlottningar och tävlingar. Personuppgifter från övriga deltagare i utlottningar och tävlingar lagras däremot i två (2) år efter tidpunkten för utlottningen eller tävlingen.

· Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, lagrar vi dina personuppgifter så länge prenumerationen är aktiv. Om du avbryter din prenumeration på vårt nyhetsbrev, det vill säga återtar ditt medgivande till att motta elektronisk direktmarknadsföring, upphör vi med att leverera nyhetsbrevet till dig utan oskäligt dröjsmål men behåller uppgiften om marknadsföringsförbudet så länge dina personuppgifter hanteras av andra orsaker, såsom till exempel om du handlar i vår webbutik.

· Vi lagrar personuppgifter som samlats in med hjälp av kakor och andra spårningstekniker i två (2) år.

11. MINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD: HUR KAN JAG PÅVERKA HUR MINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS?

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter, som beskrivs här nedan. Dessa rättigheter stärker ditt integritetsskydd och ger dig möjlighet att kontrollera hur dina personuppgifter används.

Vi förser dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att du tog kontakt med oss med information om vilka åtgärder vi vidtagit med anledning av dina önskemål visavi dina rättigheter.

Om du framför flera önskemål eller om ditt önskemål är särskilt komplicerat, kan vi vid behov förlänga tidsfristen för vårt svar med som mest två (2) månader. Vi meddelar dig separat om så är fallet.

Du kan framföra dina önskemål enligt vad som beskrivs under punkt 11 till den kontaktperson som anges under punkt 2 per post eller via e-post.

Vänligen observera, att vi i förekommande fall kan komma att be dig om kompletterande uppgifter för att försäkra oss om din identitet.

11.1 Rätten att få tillgång till data

Du har rätt att få en bekräftelse av oss om att vi hanterar dina personuppgifter. Vidare har du rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter hos oss samt information om hanteringen av personuppgifterna enligt dataskyddsdirektivet.

När du använder dig av din rätt att få tillgång till dina uppgifter, levererar vi en kopia av de personuppgifter vi hanterar när det gäller dig. Om du framför din önskan elektroniskt, levererar vi uppgifterna i allmänt, elektroniskt standardformat såvida du inte explicit begär att få leveransen på något annat sätt som vi rimligen kan uppfylla.

Vi har rätt att ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader om du begär flera kopior eller framför önskemål återkommande.

Vi kan inte ge dig information som skulle kunna röja affärshemligheter eller kränka någon annans rättigheter eller friheter. Vi lämnar till exempel inte ut personuppgifter om andra personer även om du begär att få ut dem.

11.2 Rätten att korrigera uppgifterna

Du har rätt att begära att vi korrigerar oprecisa och felaktiga uppgifter om dig utan oskäligt dröjsmål. Du har dessutom rätt att på bristfälliga personuppgifter kompletterade genom att skicka en rättelse till oss.

11.3 Rätten att få uppgifter raderade

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan oskäligt dröjsmål under förutsättning att:

· dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål de insamlades för eller som föranledde hanteringen i övrigt (till exempel under förutsättning att dina personuppgifter inte längre behövs för kundadministrations-, produktgaranti- eller andra ändamål);

· du nekar hanteringen av dina personuppgifter med hänvisning till din specifika, personliga situation och inget särskilt skäl till hanteringen föreligger;

· du nekar hanteringen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte;

· vi har hanterat dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt; eller

· dina personuppgifter måste raderas på grund av att vi måste följa ett lagstadgat krav som ställts på oss.

11.4 Rätten att begränsa hanteringen

Du har rätt att begära att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter så, att de utöver lagring endast får hanteras med ditt separata medgivande eller för att framföra, bereda eller försvara en rättssak, alternativt skydda annan persons rättigheter under förutsättning att:

· du bestrider riktigheten i dina personuppgifter, varvid hanteringen begränsas under den tid som verifiering av uppgifterna sker;

· hanteringen av dina personuppgifter strider mot lagen men du motsätter dig att de raderas och begär istället att användningen av dina personuppgifter begränsas;

· vi inte längre behöver dina personuppgifter till de ändamål som beskrivs under punkt 6 i denna personuppgiftspolicy, men du behöver dem för att framföra, bereda eller försvara en rättssak; eller

· du har nekat hanteringen av dina personuppgifter baserat på särskilda, personliga skäl och du väntar på besked om ifall vårt legitima intresse åsidosätter skälen för ditt nekande.

11.5 Rätten att överföra uppgifter till ett annat system

I den mån du själv levererat dina personuppgifter till oss, exempelvis via ett formulär i vår webbtjänst, äger du rätt till att erhålla de aktuella uppgifterna i ett specificerat, allmänt vedertaget och maskinellt pålitligt format samt rätt att överföra de aktuella uppgifterna till en annan registerhållare, i den mån vi hanterat dina personuppgifter automatiskt och hanteringen baseras antingen på ditt medgivande (till exempel när det gäller elektronisk direktmarknadsföring) eller hanteringen av dina personuppgifter är nödvändig för uppfyllande av ett avtal såsom exempelvis användaravtalet i vår webbutik.

Rätten att överföra uppgifterna till ett annat system begränsas till ett sådant förfarande, som inte har negativ inverkan på andras rättigheter eller friheter. Du har inte rätt att överföra uppgifterna till ett annat system om de aktuella uppgifterna hanteras på grund av ett legitimt intresse från vår sida.

12. RÄTTEN ATT NEKA HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att neka hanteringen av dina personuppgifter utifrån särskilda, personliga skäl i de fall hanteringen inte baseras på legitimt intresse.

Du har dessutom alltid rätt att neka hanteringen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften. Hanteringen av personuppgifter för direktmarknadsföring eller i direktmarknadsföringssyfte får inte fortsätta efter att denna rättighet åberopats.

13. HUR KAN JAG UTKRÄVA MIN RÄTT?

Du kan utkräva ovanstående rättigheter genom att kontakta oss, exempelvis genom att skicka mejl till adressen info@enfil.fi. Mer kompletta kontaktuppgifter återfinns i slutet av detta dokument. Var beredd på att styrka din identitet, ifall ditt ärende rör hanteringen av dina egna personuppgifter.

Om du skulle anse att hanteringen av dina personuppgifter inte sker i enlighet med lagen, kan du även klaga hos ansvarig kontrollmyndighet.
Du hittar uppgifter om dataskyddsansvarig på dataskyddsansvariges hemsida.

14. HUR OMBESÖRJER VI SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Att ha ett adekvat skydd för personuppgifter är ytterst viktigt för oss. Vi samlar uppgifterna i databaser som skyddas med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta och bevakade utrymmen och endast vissa, på förhand namngivna personer har tillgång till uppgifterna.

Genom avtalsmässiga metoder har vi säkerställt att samarbetspartners, som hanterar personuppgifter för vår räkning, är förbundna att skydda personuppgifterna även när det gäller åtgärder som utförs av deras egen personal.

Material i fysisk form förvaras i låsta utrymmen som används av Enfil Oy.

15. KAKOR

På vår webbsida (www.filterpunkten.se) används kakor (cookies), Facebook-pixlar och andra motsvarande tekniker för att ge bästa möjliga service åt våra kunder. En kaka är en liten textfil som kan lagras på din klient, då du besöker en hemsida. Vi använder kakor för att möjliggöra vissa funktioner på vår hemsida, såsom inloggningen och kundvagnsfunktionerna. Kakor underlättar, förbättrar och snabbar upp förflyttningarna mellan olika sidor samt höjer hela kundupplevelsen.

Med hjälp av kakor samlar vi in uppgifter om din utrustning och ditt beteende på vår webbplats. Det handlar till exempel om varifrån du anlänt till vår webbplats, vilken webbläsare du använder samt när eller vilka delar du besökt i sidstrukturen. Vi använder dessa uppgifter exempelvis för att utveckla användarbekvämligheten, analysera besöksdata, genomföra kundundersökningar, anpassa personligt innehåll, rikta kommunikationen och marknadsföringen samt för annonshantering. För att avgöra vilka produkter som eventuellt skulle kunna intressera dig kan vi till exempel samla in uppgifter om sidor du besökt eller produkter du inhandlat i syfte att kunna marknadsföra relevanta tjänster till dig. Med hjälp av Facebook-pixlar kan vi rikta intressant marknadsföring till dig även på Facebook.

Du kan när som helst stoppa användningen av kakor helt eller delvis genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan även radera tidigare kakor om du vill. Vänligen observera, att om du nekar användningen av kakor kan det påverka eller till och med helt förhindra användningen av tjänsterna och funktionerna på vår webbsida.

Bland de kakor (cookies) som används i vår webbhandel finns två nödvändiga kakor, som du som vill handla hos oss inte kan tacka nej till. Den ena är MyCashflows egna kaka (MCFS), som har med användarens session att göra och ser till att webbhandelns viktigaste funktioner, såsom till exempel shoppingvagnen, fungerar som de ska.
Den andra kakan som klassas som nödvändig har med Googles reCAPTCHA-funktion att göra. reCAPTCHA (_GRECAPTCHA) är en tjänst som hjälper till att skydda webbsidorna från skräpinnehåll och missbruk. Kakan anses som nödvändig eftersom MyCashflow har ett ansvar för att försöka förhindra spridningen av skräpinnehåll via till exempel webbhandelns formulär. Det är möjligt att välja bort reCAPTCHA-tjänsten som ett funktionellt tillval i webbhandeln via inställningarna i CookieFirst-tjänsten. Den som tackar nej till funktionella kakor men ändå vill handla i vår webbhandel behöver dock vara medveten om att följande funktioner i så fall inte kommer att kunna användas:

· Skapa ett kundkonto i webbhandeln

· Registrera dig som stamkund

· Beställa nytt lösenord till kundkontot

· Skicka meddelande via kontaktformuläret

· Prenumerera på nyhetsbrevet

· Dela din shoppingvagn

16. ÄNDRINGAR I DETTA POLICYUTLÅTANDE

Vi kan vid olika tillfällen komma att göra ändringar i våra dataskyddsrutiner till exempel i samband med ändringar i lagstiftningen eller rättspraxis. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom vår dataskyddsinformation för att skaffa dig heltäckande kunskap om vilka ändringar som eventuellt gjorts.

När vi ändrar våra dataskyddsrutiner, meddelar vi detta på vår hemsida.

Enfil Oy
Vannekatu 1
37130 Nokia
FINLAND
info@enfil.fi
+358 441 5379

Din kundvagn är tom

Villkor

Vi följer reglerna för Rent Spel från det finländska direktmarknadsföringsförbundet (ASML), reglerna om elektronisk handel samt konsumentlagstiftningen.

Produkt- och prisinformation

På hemsidan visas pris och information för produkterna. Priserna uppges exklusive frakt, såvida inget annat anges. Priserna inkluderar 25 % moms.

Leveranstid

Vi levererar beställningen till den adress du uppgivit inom 1-4 dagar från beställningen.

Leverantör och leveranspris

Leveranspriset till närmaste avhämtningspunkt är 89 SEK.
Leveranspriset hem till dörren är 149 SEK. 
Leverans för ordervärden över 800 SEK är gratis till närmaste avhämtningspunkt.
Våra leveranser ombesörjs av Posti och DHL express.

Betalning

  • Visa Electron
  • Visa
  • Mastercard
  • Nätbanken
  • Klarna-faktura

Returer

Våra varor har 100 dagars fri returrätt, räknat från den dag då varan emottagits.

Varor som returneras ska vara i oklanderligt skick och åtföljas av en kopia på leveranssedeln eller fakturan.

RETURADRESS:

Enfil Oy
Vannekatu 1
37130 Nokia
Finland
info@filterpunkten.se

Reklamationer

TRANSPORTSKADADE LEVERANSER

Om varan blivit skadad under leveransen, bör du omedelbart göra en skadeanmälan till leverantören. Ta därefter kontakt med oss.

FELAKTIGA VAROR

Om en beställd vara har ett material- eller fabrikationsfel, ansvarar vi för detta även efter 100 dagar. Om du upptäcker ett fel i en vara/beställning, ta omedelbart kontakt med vår kundtjänst.

Force Majeure

Vi friskriver oss från allt ansvar för förseningar som beror på force majeure. Vidare friskriver vi oss från allt ansvar för eventuella indirekta skador, som orsakas av leveransförseningar eller felaktigheter i varans skick. Enfil Oy förbehåller sig rätten att ändra i leveransvillkoren. Beställaren ska bekanta sig med de gällande leveransvillkoren innan beställningen.

Kontakt

Enfil Oy
Vannekatu 1
37130 Nokia
Finland
info@filterpunkten.se