BILLIGA VENTILATIONSFILTER SNABBT OCH ENKELT   |   Vill du beställa en större leverans?   -   Skicka en offertförfrågan!

Så byter du ventilationsfilter enkelt

1. Allmänna instruktioner

1.1 Ta reda på ventilationsaggregatets fabrikat och modell

Ventilationsaggregatets fabrikat står med stor sannolikhet på dess frontpanel. En skylt som anger den exakta modellen hittar du i regel antingen på frontpanelen eller om du öppnar locket i aggregatets främre del. Om du har kvar användarmanualen, hittar du enkelt fabrikatet och modellen i den.

1.2 Ta reda på hur ofta filtren bör bytas

När du känner till aggregatets fabrikat och modell, bör du ta reda på hur ofta tillverkaren rekommenderar att filtren ska bytas. Rekommenderat bytesintervall hittar du antingen inuti maskinen, i användarmanualen eller på tillverkarens hemsida.

Observera att aggregatet kan ha två olika slags filter, som kan behöva bytas med olika intervaller. Livstiden på en del filter kan också förlängas genom tvätt eller dammsugning.

Om du inte hittar någon rekommendation, föreslår vi att du byter filtren med 6 månaders mellanrum.

1.3 Mät filtrens storlek

Mät storleken på filtren inuti aggregatet med ett måttband. Stäng av aggregatet under mätningen.

1.4 Beställ i vår webbshop

Enklast hittar du ett passande filter genom att ange fabrikat och modell på aggregatet i sökfältet på Filterpunkten.se.

Om du hittar ett filter som uppges passa till ditt aggregat, jämför då måtten i produktspecifikationen med måtten för dina egna filter.

Om måtten överensstämmer, lägg filtret i kundvagnen och skicka in din beställning.

1.5 Byte av filter

Stäng av ventilationsaggregatet innan bytet. Plocka ur det gamla filtret försiktigt, så att inte smuts som fastnat i filtret sprids i omgivningarna.

Lägg också märke till åt vilket håll filtret och den eventuella ramen/kassetten sitter fast inuti aggregatet. Fota gärna med mobilen.

Sätt i det nya filtret och starta aggregatet.

2. Filterklasser och standarder för filter

2.1 EN779 / 2012-standarden

Grov filter (G1-G4)

Procentandelen grov filter indikerar andelen partikelmassa som användes i testet: G2> = 65%, G3> = 80%, G4> = 90%.

Fin filter (F5 / M5-F9)

För fin filter anger procentandelen hur mycket av partiklarna som är större än 0,4 mikrometer kvar i filtret: F5 / M5> = 40%, F6 / M6> = 60%, F7> = 80%, F8> = 90%, F9 > = 95%.

2.2 Hur klassas filter enligt nya standarden?

Övergången till ISO 16890 innebär att benämningar såsom M5, F7 och F8 utgår och ersätts av nya ISO-filterklasser. Den nya klassificeringen gör det enklare att välja filter baserat på geografisk plats och önskad partikeltolerans i tilluften. Partikelhalten i tilluften ska vara lite lägre än den önskade toleransen i inneluften. Även inomhus uppstår partiklar, exempelvis från matlagning, levande ljus och eldstäder, och därför behöver utspädningsprincipen tillämpas.

ISO 16890 filterklass

ePM1

ePM2,5

ePM10

Grov (Coarse)

Avskiljningsförmåga

50 – 95 %

50 – 95 %

50 – 95 %

Inget krav

Partikelstorlek

0,3 - 1 μm

0,3 - 2,5 μm

0,3 - 10 μm

Alla storlekar

Tabellen visar de nya filterklasserna. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna. Procenttalet visar avskiljningsförmåga och avrundas nedåt i femtal. Siffran efter PM visar hur stora partiklarna får vara i mikrometer (μm). Partiklar på upp till 1 μm hittas bland annat i dieselavgaser och smog, mellan 1 och 10 μm i däckslitage och mögelsporer och ännu större i pollen och damm.

Jämförelse mellan EN 779 och ISO 16890

För att förenkla omställningen till ISO 16890 har vi tagit fram en tabell som visar vilken motsvarighet deras tidigare filterklasser har i den nya standarden.

Filterklass enligt EN 779

Motsvarighet enligt ISO 16890

M5

ePM10 50-60 %

M6

ePM10 65-75 %

F7

ePM1 50-65 %

F8

ePM1 70-75 %

Din kundvagn är tom

Villkor

Vi följer reglerna för Rent Spel från det finländska direktmarknadsföringsförbundet (ASML), reglerna om elektronisk handel samt konsumentlagstiftningen.

Produkt- och prisinformation

På hemsidan visas pris och information för produkterna. Priserna uppges exklusive frakt, såvida inget annat anges. Priserna inkluderar 25 % moms.

Leveranstid

Vi levererar beställningen till den adress du uppgivit inom 1-4 dagar från beställningen.

Leverantör och leveranspris

Leveranspriset till närmaste avhämtningspunkt är 89 SEK.
Leveranspriset hem till dörren är 149 SEK. 
Leverans för ordervärden över 800 SEK är gratis till närmaste avhämtningspunkt.
Våra leveranser ombesörjs av Posti och DHL express.

Betalning

  • Visa Electron
  • Visa
  • Mastercard
  • Nätbanken
  • Klarna-faktura

Returer

Våra varor har 100 dagars fri returrätt, räknat från den dag då varan emottagits.

Varor som returneras ska vara i oklanderligt skick och åtföljas av en kopia på leveranssedeln eller fakturan.

RETURADRESS:

Enfil Oy
Vannekatu 1
37130 Nokia
Finland
info@filterpunkten.se

Reklamationer

TRANSPORTSKADADE LEVERANSER

Om varan blivit skadad under leveransen, bör du omedelbart göra en skadeanmälan till leverantören. Ta därefter kontakt med oss.

FELAKTIGA VAROR

Om en beställd vara har ett material- eller fabrikationsfel, ansvarar vi för detta även efter 100 dagar. Om du upptäcker ett fel i en vara/beställning, ta omedelbart kontakt med vår kundtjänst.

Force Majeure

Vi friskriver oss från allt ansvar för förseningar som beror på force majeure. Vidare friskriver vi oss från allt ansvar för eventuella indirekta skador, som orsakas av leveransförseningar eller felaktigheter i varans skick. Enfil Oy förbehåller sig rätten att ändra i leveransvillkoren. Beställaren ska bekanta sig med de gällande leveransvillkoren innan beställningen.

Kontakt

Enfil Oy
Vannekatu 1
37130 Nokia
Finland
info@filterpunkten.se