Återkommande frågor!

SKA MAN ANVÄNDA F5(M5)- ELLER F7-KLASSADE FILTER SOM TILLUFTSFILTER?

För både till- och frånluft gäller, att man bör använda det slags filter som ventilationsanläggningen är inställd för.

Byte till ett tätare filter (F5 → F7) på tilluftssidan skapar ett större undertryck i bostaden. Det är ingenting farligt, om man ser till att byta filter tillräckligt ofta. Ett tätare filter på frånluftssidan kan i värsta fall leda till att det skapas ett övertryck inomhus, vilket är skadligt för konstruktionerna.

HUR VET MAN NÄR FILTREN BÖR BYTAS?

I småhus mäter man inte tryckfallet "över" filtren, såsom man gör för att ta reda på igensättningsgraden i större ventilationsanläggningar. Mer avancerade ventilationsaggregat i småhus har en påminnelsefunktion, som baseras på den tid som förflutit sedan det senaste filterbytet (t ex 6 mån). Det bästa är dock att manuellt se över filtren då och då. Under tiden mellan vår och höst är luften full med pollen, mikroorganismer, sporer etc, varför vi rekommenderar att byta filter åtminstone vår och höst.

Kom ihåg att ett filterbyte är den enskilt viktigaste serviceåtgärden för ditt ventilationsaggregat!

MÅSTE MAN ALLTID ANVÄNDA ORIGINALFILTER I SIN VENTILATIONSANLÄGGNING?

De originalfilter som säljs av dem som tillverkar ventilationsaggregaten är sällan tillverkade av dem själva. Tillverkarna köper filtren av olika filtertillverkare. Därför finns det inte nödvändigtvis några egentliga tekniska skillnader mellan reservfilter och originalfilter.

Det viktiga är att filtret uppfyller klassningskraven enligt EN 779/2012 -standarden. I praktiken fastställer standarden vad varje filterklass (G3, M5, F7 osv) minst ska klara av att filtrera och med vilken effekt.

ÄR ETT GLASFIBERBASERAT FILTER BÄTTRE ÄN ETT SYNTETISKT?

Detta är ingen enkel fråga. Traditionellt sett har glasfiberbaserade filter filtrerat lika effektivt som syntetiska filter, men med mindre energiåtgång. Situationen har dock förändrats tack vare en snabb utveckling av syntetiska filtertextilier, och de nya syntetfiltren har lika goda egenskaper som glasfiberfiltren. Syntetiska fiber är också säkrare, eftersom de inte riskerar att sprida fibrer till inandningsluften.

ÄR FILTERPUNKTENS FILTER DÅLIGA, EFTERSOM NI ÄR SÅ BILLIGA?

Vi kan hålla låga priser tack vare vår låga kostnadsstruktur och våra stora inköpsvolymer. Kvaliteten på våra filter är alltid säkerställd enligt de senaste gällande standarderna. Vi sätter med andra ord aldrig priset framför kvaliteten.

MÅSTE JAG REGISTRERA MIG FÖR ATT KÖPA FILTER?

Du kan självklart köpa dina filter utan att registrera dig eller logga in. Men om du skapar en inloggning blir ditt nästa inköp hos oss snabbare, och du kan enkelt kontrollera vilka filter du beställde förra gången. Du kan också prenumerera på en filterpåminnelse till din e-postadress.

INNEBÄR DET KOSTNADER FÖR MIG OM JAG BESTÄLLER FEL FILTER?

Filterpunkten erbjuder en exceptionell, fri 100 dagars returrätt. Om du i misstag beställer fel filter kan du returnera dem till oss utan kostnad. Det räcker med att du kontaktar vår kundtjänst, så får du hjälp med hur du ska göra.

Det enda undantaget gäller måttbeställda filter. För dessa gäller inte returrätten, så länge mått och filterklasser överensstämmer med dem som angivits. Vi kollar alltid upp dessa saker noggrant med beställaren!

Kundvagn

0,00kr, 0 produkter

» Visa kundvagn » Köp produkterna

Hittar du inte det rätta filtret?

I vår filterbytesguide hittar du tydliga anvisningar för hur du hittar rätt filter och hur du byter det.
» Filterbytesguiden

Vill du beställa en större leverans?

Vi betjänar även företag, bostadsrättsföreningar och andra storkunder.
» Skicka en offertförfrågan